Главна | Кариери
За нас Продукти Новини Ресурси Контакти Форум
  Главна » Промоции » Общи условия

Общи условия

Промоция тест ленти Codefree ”5+1”
 
Условията на промоцията предвиждат получаването на 1 безплатна опаковка тест ленти SDCodeFree за всеки 5 събрани и изпратени на посочения от вносителя адрес кода за отстъпка.
Кодовете за отстъпка се намират върху промоционалния стикер, залепен на опаковката. Всяка опаковка тест ленти SD Codefree, пусната в аптечната мрежа по време на периода на промоцията задължително има промоционален стикер и участва в промоцията. (Без промоционални стикери се продават опаковки, участващи в други промоции, чрез закупуването на които клиентът e получил по-добри търговски условия!)
Кодът за отстъпка е изписан под скреч лентата в долната част на стикера. Всеки код има уникален номер и може да участва в промоцията еднократно. Кодът представлява комбинация от цифри и букви: 6 цифри и 3 букви от латинската азбука.
За да участвате в промоцията е необходимо да изрежете петте стикера или да изпратите петте опаковки от тест ленти SD Codefree на посочения адрес на фирмата вносител или да попълните кодовете в онлайн формата на http://www.nanomedbg.com/bg/promos.php
Всеки клиент може да се възползва от условията на промоцията многократно в рамките на срока на промоцията, в случай че спазва описаните правила на промоцията.
Безплатната опаковка тест ленти SD Codefree се изпраща от фирмата вносител по Български Пощи на посочения от клиента адрес. Срокът за получаване е до 3 седмици след изпращане на кодовете по поща и до 15 дни след попълване на онлайн формата. 
При изпращане на промоционалната опаковка, ще получите уведомление от Български Пощи на посочения от Вас адрес, че пратката Ви се намира в съответния клон на Български Пощи.
В случай, че не получите такова уведомление и пратката Ви не се намира във вашия пощенски клон, моля свържете се с фирма НАНОМЕД ЕООД за уточнение. Непотърсени в 14-20 дневен срок в Български Пощи се връщат до подателя.
Фирма НАНОМЕД изпраща промоцията за своя сметка. Повторно изпращане на непотърсени промоции се прави само веднъж!
Настоящата промоция е валидна до 31.12.2018 г.
При нередности по настоящата промоция, напр. закупуване на опаковка с липсващ промо-стикер или нарушена цялост на скреч лентата, моля сигнализирайте на тел. 02 8666 058 или на email: info@nanomedbg.com
Фирмата вносител не носи отговорност за виновни действия на трети лица по условията на настоящата търговска промоция. 


ДЕКЛАРАЦИЯ


Чрез избирането на полето Съгласен съм с общите условия на промоцията   Вие давате изрично съгласие НАНОМЕД ЕООД
да обработва личните Ви данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:
  • изпращане на промоционалните опаковки до посочения от Вас адрес.
  • изпращане на уведомителни имейл съобщения при изпращане на промоцията
  • уведомяване по телефона за върнати пратки
  • справки от Вас, в случай че не сте получили промоцията в указаните срокове.
Уведомен(а) съм, че:
- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: физическа идентичност, адрес, телефон и e-mail адрес.
 
 - Достъп до личните Ви данни ще имат: Служителите на фирма НАНОМЕД ЕООД, натоварени с упращането на промоцията.
- Личните Ви данни ще бъдат съхранявани в срок от: 6 месеца след регистрация на промоцията;
- След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:
• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
• електронни данни – системата автоматично заличава личните данни 6 месеца след регистрация на промоцията в електронната база данни.
Декларирате, че сте запознати съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
- достъп до личните Ви данни;
- коригиране (ако данните са неточни);
- изтриване (право „да бъдете забравен“);
- ограничаване на обработването;
- преносимост на личните Ви данни между отделни администратори;
- възражение срещу обработването на личните Ви данни;
- жалба до надзорен орган;
- да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за вас като субект на данните или по подобен начин ви засяга в значителна степен;
- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ви на субект на данни са били нарушени.
 

*Текстът на тази декларация е съобразен с изискванията за валидност на съгласието на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) и Насоките на Работната група по чл. 29.